Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

05-08-2022 15:10

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện các sở, ban, ngành liên quan

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM của 10 tỉnh, thành phố (Thái Nguyên, Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An). Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Theo báo cáo của đại diện Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng từ 17 đến 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc (sau đây gọi là thôn) thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM theo các tiêu chí NTM do UBND cấp tỉnh quy định.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 109/137 xã đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 79,5%, trong đó 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 63 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu; 03 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, gồm: TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công và TP. Phổ Yên. Tổng nguồn vốn đã giao hỗ trợ thực hiện Chương trình xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 386,45 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thực hiện các tiêu chí NTM của các địa phương còn đạt thấp so với yêu cầu. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, đến nay trong 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM còn 02 xã mới đạt 10 tiêu chí, 07 xã đạt dưới 15 tiêu chí; trong 08 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao còn 01 xã đạt dưới 10 tiêu chí, 05 xã đạt dưới 15 tiêu chí; trong 04 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu còn 03 xã đạt dưới 15 tiêu chí, trong đó có nhiều tiêu chí quan trọng chưa hoàn thành...  Đối với huyện Phú Bình mới đạt 25/39 chỉ tiêu (3/9 tiêu chí), còn 14/39 chỉ tiêu thuộc 06 tiêu chí chưa đạt. Huyện Định Hoá đạt 19/39 chỉ tiêu và 2/9 tiêu chí thực và các điều kiện khác cũng chưa đạt…

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại các địa phương; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình và  đưa ra định hướng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 được thiết kế không chỉ xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế “cứng” mà còn chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, phát huy văn hóa truyền thống, giữ gìn bản sắc nông thôn, nâng cao năng lực cộng đồng, cư dân trong xã hội nông thôn. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận chương trình với tư duy mới, xây dựng NTM phát triển hài hòa, thân thiện với môi trường thiên nhiên, với không gian làng quê nông thôn. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị việc xây dựng NTM phải linh hoạt, phù hợp với từng đặc thù địa phương. Hình ảnh NTM cần dựa trên các giá trị truyền thống, đặc điểm vùng miền, đặc thù địa phương, do đó cần đa dạng về ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cảnh quan nông thôn. Các địa phương cần chú ý, quan tâm phát triển kinh tế nông thôn, tạo ra cơ hội việc làm cho lao động nông thôn; phát triển du lịch nông nghiệp để thu hút người đô thị về nông thôn, góp phần quảng bá hình ảnh làng quê gắn với tiêu thụ nông sản, sản phẩm làng nghề, thay đổi nếp sống nông thôn theo hướng văn minh...

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 124894

PHƯỜNG QUAN TRIỀU - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Trung Tuyến - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

Bản quyền © 2020 Uỷ ban nhân dân phường Đồng Quang. Bảo lưu toàn quyền

Thông tin liên hệ

  • 0208.3855.661
  • quantrieu@thainguyencity.gov.vn